svoura

 

 Η ασφάλεια των παιδιών πάντα πρώτη! svoura

Ασφάλεια - πιστοποιητικά
Η Σβούρα είναι πιστοποιημένη από τον ΕΛΟΤ πως τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με στόχο την ελαχιστοποίηση πιθανών ατυχημάτων και τραυματισμών.

Ιδίως:

• Οι εξοπλισμοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι αφού προορίζονται για να παίζουν τα παιδιά ατομικά ή κατά ομάδες. Υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά
• Τα υλικά των εξοπλισμών είναι ελεγμένα ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών.
• Η πρόσβαση είναι εύκολη για τους ενήλικες, τις πρώτες βοήθειες και λοιπά χρησιμοποιούμενα μέσα, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα:
α) Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που φιλοξενούνται τα παιδιά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).

β) Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1176.

γ) Προδιαγραφές επιμέρους εξοπλισμών:
Οι τσουλήθρες πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3.
Οι ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6.
Οι φουσκωτοί εξοπλισμοί, εξωτερικού και εσωτερικού χώρου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14960.
Οι επιφάνειες πτώσης πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

Κατά τη δημιουργία της σβούρας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση του χώρου.
1. Ο κλειστός παιδότοπος σχεδιάστηκε ώστε να διαθέτει διακριτό χώρο με τις παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια για την ψυχαγωγία των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.

Στίς περιίπτώσεις πού χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός :
• Η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας είναι κατ' ελάχιστον 250 λουξ (LUX),
• Οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης, φέρουν καλύμματα
• Υπάρχει διάταξη ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελέ), ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας2. Η σβούρα διαθέτει τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες βρίσκονται στον χώρο καί διασφαλίζουν τη σωστή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.

3. Στόν σχεδιασμό των εγκαταστάσεων στην σβούρα λάβαμε υπ'οψιν τα παρακάτω:

α) Τόν καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο και τήν απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης.
β) Τον απαιτούμενο, ελεύθερο από εμπόδια, χώρο ώστε να αποφεύγονται οι προσκρούσεις των παιδιών στους εξοπλισμούς.
γ) Τον απαιτούμενο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών.

δ) Ο κάθε εξοπλισμός είναι ευδιάκριτα οριοθετημένος.

Στο χώρο του παιδότοπου παρέχεται ασφαλής παραμονή των παιδιών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν), στα ανοίγματα των παραθύρων (που είναι ελάχιστα) , στις τζαμαρίες όλου του χώρου (των οποίων τα τζάμια είναι ασφαλείας ) και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κλπ.).

Οι χώροι υγιεινής στην σβούρα πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 3 της υπ'αριθμ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης. Επιπλέον, υπάρχουν 10 τουαλέτες εκ των οποίων η μια αφόρα ΑΜΕΑ ενώ οι 5 είναι αποκλειστικής χρήσης παιδιών. Τέλος επισημαίνεται πως στον κλειστό παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα

Στο τομέα της πυρασφαλείας τα στάνταρ της σβούρας είναι υψηλά. Συγκεκριμένα υπάρχει αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης το όποιο σε περίπτωση ανάγκης λειτούργει είτε με ρεύμα είτε με πετρελαιοκινητήρα. Πρόβλεψη έχει δοθεί ώστε το σύστημα να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικές παροχές της πυροσβεστικής για την περαιτέρω πλήρωση του σε περίπτωση ανάγκης. Υπάρχουν έξοδοι διαφυγής σε όλα τα χρησιμοποιούμενα επίπεδα με φωτεινές ενδείξεις οι οποίες και επισημαίνουν τους χώρους.
 
   
 
   
FAQ
E-mail
Online παιχνίδια

Για να παίξετε παιχνίδια online κάνε κλικ εδώ.

Ζωγραφική-Κατασκευές

Για να εκτυπώσετε σελίδες που μπορείτε να χρωματισετέ πατήστε σε ένα πό τα παρακάτω links:

www.coloring.ws
www.crayola.com

Για να φτιάξετε αεροπλανάκια ή σαΐτες από χαρτί πατήστε σε ένα από τα παρακάτω links:


www.origami-kids.com
www.activityvillage.co.uk

 
gine melos
 
svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura svoura
 
     
 
     Αρχική     Προφίλ    Ο Χώρος    Υπηρεσίες    Τοποθεσία    Ασφάλεια    Επικοινωνία   
Copyright (c) 2008 Svoura.gr